În 1972 se lansează cursul de „Civilizație românească” la Universitatea Columbia din New York?

iulie 6th, 2022Cursul a fost deschis de marele istoric Constantin C. Giurescu care la întoarcerea în țară a redactat un raport din care prezentăm câteva fragmente în care arăta faptul că “Prelegerea inaugurală s-a tipărit și a fost distribuită de subsemnatul la peste o sută zece persoane, oficialități, profesori, doctoranzi și studenți. Un exemplar (….) a fost trimis președintelui Statelor Unite, Richard Nixon, care, la 10 aprilie 1972, mi-a răspuns printr-o amabilă scrisoare cu iscălitură autografă”.

Din aceeiași categorie