O mare parte din obiectele de artă aduse de România în cadrul Expoziției Universale New York (1939 – 1940), se află astăzi la Catedrala Ortodoxă Română ”Sfânta Maria”, din Cleveland, Ohio?

iulie 6th, 2022Inaugurată la 30 aprilie 1939, expoziția s-a desfășurat la Flushing Meadows iar comisarul general al pavilionului României a fost academicianul Dimitrie Gusti. România a prezentat doua clădiri: Pavilionul României (arhitect G.M. Cantacuzino) și Casa Românească (arhitect Octav Doicescu). Componenta artistică a fost constituită din picturi de Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, sculpturi de Cornel Medrea, Oscar Han, Mihai Onofrei, Mac Constantinescu, Milița Petrașcu, Ion Jalea.

Din aceeiași categorie